Περι τινος…

«Books & the cinematic installations based upon them…

Literature & the reflections of it through painting…

Reading as the vehicle which rides escorting arts & crafts…»

Μία φρέσκια κολλεκτίβα που διερευνά τον μαγικό κόσμο των δυνατοτήτων του βιβλίου. Πέραν από τις κατεπιστευμένες λέξεις και φράσεις που εμπεριέχονται μέσα του προς τις παγκόσμιες δυναμικές του.

Εκθέσεις φωτογραφιών και πινάκων που αντλούν την έμπνευσή τους από τον ζωτικό κόσμο των βιβλίων, εγκαταστάσεις δημιουργημένες αποκλειστικά από αυτά και (άλλες φορές) όχι μόνον.

Γνωρίζουμε εκ των προτέρων ό,τι οτιδήποτε παρουσιάζεται στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της γενικευμένης “καλλιτεχνικής” δημιουργικότητας, οία και εστιάζεται μέσα από το πρίσμα του καταναλωτικού κόσμου στον οποίον κινούνται. Διαφοροποιούμαστε ριζικώς μιας και χειροκροτούμε τις δημιουργίες και όχι τις “καλλιτεχνίες”…

Δοκιμάστε κριτικώς απέναντι στα θαυμαστά επιτεύγματα του κόσμου του βιβλίου (όχι απαραιτήτως της συγγραφής ή και ανάγνωσής  του)

Advertisements